کارگاه‌های یک روزه آتیکو

آکادمی آتیکو وبینارهای متنوع یک روزه زیادی در موضوعات مختلف برگزار می‌کند که برخی از آنها رایگان هستند. در اینجا می‌توانید فهرست وبینارهای آینده آتیکو را ببینید. برای اطلاعات بیشتر درباره سرفصل‌های وبینار و ثبت‌نام، کافی است روی هر کارگاه کلیک کنید..

کارگاه‌های تابستان 1402

LR and GRA in IELTS Writing Task 2

Trainer: Milad Harandi

Date: 1402/04/30

Price: 299.000 T

How to Teach Learning Star

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1402/04/30

Price: 299.000 T

How to Teach Pockets

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1402/04/30

Price: 299.000 T

کارگاه‌های بهار 1402

Effective Error Correction

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1402/01/15

Price: 159000

Scaffolding Strategies

Trainer: Mahmoud Khaki

Date: 1402/01/20

Price: 159000

How to Manage IELTS Speaking Classes

Trainer: Farhang Bohlool

Date: 1402/01/22

Price: 159000

How to Teach Big English

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1402/01/27

Price: 169000

Writing an Outstanding Resume

Trainer: Dr.Mehrdad Moloudi

Date: 1402/01/29

Price: 159000

CEFR Levels and Vocabulary
Presentation

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1402/02/05

Price: 159000

Interactive Writing

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1402/02/10

Price: 159000

Teacher's Language in and out of the Class

Trainer: Dorna Golshani-Hadi Hayat

Date: 1402/02/12

Price: 159000

Tips and Tricks of Giving Homework

Trainer: Dr.Mehrdad Moloudi

Date: 1402/02/17

Price: 159000

How to Teach American English File

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1402/02/19

Price: 169000

How to Create Engaging Presentations for Your Online Classes

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1402/02/24

Price: 159000

Placement Test & Assessment in YL Classes

Trainer: Dorna Golshani-Hadi Hayat

Date: 1402/02/27

Price: 159000

Task Response and Cohesion and Coherence in IELTS Writing Task 2

Trainer: Milad Harandi

Date: 1402/02/29

Price: 159000

How to Teach First Friends

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1402/03/02

Price: 169000

CELPIP,How does it Work?

Trainer: Farhang Bohlool

Date: 1402/03/07

Price: 169000

Mastering at Kids one-to-one Tutoring

Trainer: Dorna Golshani-Hadi Hayat

Date: 1402/03/10

Price: 159000

How to Teach Mindset

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1402/03/16

Price: 169000

How to Teach Teen2Teen

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1402/03/21

Price: 169000

How to Teach Big Fun

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1402/03/23

Price: 169000

Gameology in Teaching Adults

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1402/03/26

Price: 159000

Lesson Shapes in Different Course Books

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1402/03/30

Price: 159000

کارگاه‌های زمستان 1401

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/10/05

Price: 109000 

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/10/03

Price: free

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1401/10/02

Price: 99000

Trainer: Milad Harandi

Date: 1401/10/16

Price: 99000 

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/10/12

Price: 109000

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/10/09

Price: 109000

Trainer: Ali Asaran

Date: 1401/10/22

Price: 99000

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/10/19

Price: 109000

معرفی مجموعه کتابهای Prepare

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/10/17

Price: free

معرفی سری جدید مجموعه کتابهای Super Mind Second Edition

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/11/01

Price: free

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/10/26

Price: 109000

آتیکو

معرفی مجموعه کتابهای Storyfun

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/10/24

Price: free

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/11/24

Price: 109000 

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1401/11/17

Price: 99000

آتیکو

معرفی مجموعه کتابهای Academy Star

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/11/08

Price: free

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/12/15

Price: 109000 

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/12/08

Price: 109000

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1401/12/01

Price: 99000

جلسه پرسش و پاسخ بزرگسال

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/12/22

Price: free 

آتیکو

جلسه پرسش و پاسخ آیلتس

Trainer: Milad Harandi

Date: 1401/12/21

Price: free

جلسه پرسش و پاسخ کودک

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/12/20

Price: free

کارگاه‌های پاییز 1401

Trainer: Dorna Golshani

Date:

1401/07/18

Price: 109000 

Trainer: Mahmoud Khaki

Date: 1401/07/07

Price: 99000

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1401/07/16

Price: 99000

Trainer: Ali Asaran

Date: 1401/08/05

Price: 109000

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/08/02

Price: 109000

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/07/25

Price: 109000

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/08/16

Price: 99000

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1401/08/13

Price: 99000

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/08/09

Price: 109000

Trainer: Mr.Harandi

Date: 1401/08/26

Price: 99000

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/08/23

Price: 109000

Trainer: Farhang Bohlool

Date: 1401/08/20

Price: 99000

Trainer: Farhang Bohlool

Date: 1401/09/18

Price: 99000

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/09/14

Price: 109000

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1401/09/07

Price: 99000

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/09/28

Price: 109000

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/09/21

Price: 109000

کارگاه‌های تابستان 1401

Lingomotive Games​

Lingomotive Games

Trainer: Mahmoud Khaki

Date: 1401/04/16

Price: 89000

How to Teach American English File​

How to Teach American English File

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/04/13

Price: 99000

How to Foster Creativity in Assignments​

How to Foster Creativity in Assignments

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1401/04/03

Price: 89000

How to Teach Touchstone

How to Teach Touchstone

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/04/27

Price: 99000

How to Teach Family and Friends

How to Teach Family and Friends

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/04/23

Price: 99000

Error Treatment

Error Treatment

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/04/21

Price: 89000

How to Integrate Grammar into Writing Skill​

How to Integrate Grammar into Writing Skill

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1401/05/31

Price: 89000

How to Teach First Friends

How to Teach First Friends

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/05/24

Price: 99000

Teaching Different Classes

Teaching Different Classes

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/05/10

Price: 99000

Teaching Across Proficiency Levels

Teaching Across Proficiency Levels

Trainer: Milad Harandi

Date: 1401/06/17

Price: 89000

How to Teach Cutting Edge

How to Teach Cutting Edge

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/06/07

Price: 99000

Managing Online Learning and Assessment​

Managing Online Learning and Assessment

Trainer: Farhang Bohlool

Date: 1401/06/04

Price: 99000

Productive Skills (approaches and activities)​

Productive Skills (approaches and activities)

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/06/28

Price: 99000

برقراری ارتباط موثر سوپروایزرها با مدیران، مدرسان، والدین و زبان آموزان

برقراری ارتباط موثر سوپروایزرها با مدیران، مدرسان، والدین و زبان آموزان

Trainer: Dorna Golshani – Maryam Nikravesh

Date: 1401/06/21

Price: 89000

به جمع مدرسان دانش‌آموخته آتیکو بپیوندید

دوره‌های آتیکو به استادان و مدرسان زبان کمک می‌کند مفاهیم زبان‌شناسی و دستور زبانی را بهتر منتقل کنند، با ابزارهای آموزشی به‌روز و جدید آشنا شوند و به نسبت مخاطب کودک یا بزرگسال، شیوه و متد آموزشی خود را تغییر دهند. با ثبت نام در دوره‌های آتیکو، اولین قدم را در مسیر پیشرفت شغلی و بهبود آن بردارید.

اسکرول به بالا