آکادمی زبان آتیکو

کارگاه‌های یک روزه آتیکو

آکادمی آتیکو وبینارهای متنوع یک روزه زیادی در موضوعات مختلف برگزار می‌کند که برخی از آنها رایگان هستند. در اینجا می‌توانید فهرست وبینارهای آینده آتیکو را ببینید. برای اطلاعات بیشتر درباره سرفصل‌های وبینار و ثبت‌نام، کافی است روی هر کارگاه کلیک کنید..

کارگاه‌های زمستان 1402

دوره TTC الهام میثاقی

Reading and Writing in Grammar Teaching

دوره TTC درنا گلشنی و هادی هدایت

Using Game-like Activities in Teaching Adults

میلاد هرندی

Common Mistakes and Myths in IELTS

دوره TTC فرهنگ بهلول

How to Provide Constructive Feedback for IELTS Candidate

دوره TTC درنا گلشنی و هادی حیاط

Craftivity & Puppetry in YLE Classes

دوره TTC الهام میثاقی

Engaging Grammar Games

دوره TTC محمود خاکی

Rules & Rapport

دوره TTC هادی حیاط

How to Teach Zero Learners in Adults English Courses

دوره TTC درنا گلشنی و هادی حیاط

Mastering at Adults One-to-one Tutoring

دوره TTC هادی حیاط

Using Videos, Podcasts, and News in Adults Classes

دوره TTC الهام میثاقی

CCQ & ICQ and Ice Breaker Activities

دوره TTC میلاد هرندی

Teaching Idioms and Collocations to Advanced Learners

دوره TTC درنا گلشنی

Pockets

دوره TTC درنا گلشنی

Super Safari

دوره TTC هادی حیاط و درنا گلشنی

Fruitful Ideas for Teaching Songs & Chants in YLE Classes

دوره TTC مژان محمدی اصل

First Friends

دوره TTC هادی حیاط

Jolly Phonics

دوره TTC لیلا افخمی

Interchange

دوره TTC لیلا افخمی

Superminds

دوره TTC درنا گلشنی

Big Fun

دوره TTC لیلا افخمی

Round up

دوره TTC مژان محمدی اصل

Oxford Phonics World

دوره TTC لیلا افخمی

Mindset

کارگاه‌های پاییز 1402

کارگاه یک روزه How to Teach Family and Friends

How to Teach Family and Friends

How to Teach Top Notch

دوره یک روزه Task-Based Language Teaching & Task-Based Instruction

Task-Based Language Teaching & Task-Based Instruction

دوره یک روزه Speaking Activities for Teenagers

Speaking Activities for Teenagers

دوره یک روزه How to Teach Teen2Teen

How to Teach Teen2Teen

دوره یک روزه How to Teach Oxford Phonics World

How to Teach Oxford Phonics World

How to Teach Headway

دوره یک روزه Designing Games for Evolve Books

Designing Games for Evolve Books

Giving Feedback on Speaking

دوره یک روزه How to Teach First Friends

How to Teach First Friends

دوره یک روزه How to Run YL & Teen Free Discussion Classes

How to Run YL & Teen Free Discussion Classes

دوره یک روزه Teaching School English Books in Iran

Teaching School English Books in Iran

دوره یک روزه How to Teach American English File

How to Teach American English File

How to Teach Solution

دوره یک روزه How to Teach Touchstone

How to Teach Touchstone

دوره یک روزه Mobile-Assisted Language Learning

Mobile-Assisted Language Learning

Flipped Learning and Blended Learning

دوره یک روزه How to Teach Big English

How to Teach Big English

دوره یک روزه Motivating Learners with Immersive Speaking Tasks

Motivating Learners with Immersive Speaking Tasks

دوره یک روزه Common Mistakes and Myths in IELTS

Common Mistakes and Myths in IELTS

Homeschooling & Homework

کارگاه‌های تابستان1402

How to Teach Speak Out Behrouz Saeedie

How to Teach Speak Out

How to Teach Family and Friends

How to Teach Family and Friends

Effective Classroom Management Elham Missaghi

Effective Classroom Management

How to Teach Touchstone Leila Afkhami

How to Teach Touchstone

How to Teach Pockets Dorna Golshani

How to Teach Pockets

How to Teach Learning Star

LR and GRA in IELTS Writing Task 2 Milad Harandi

LR and GRA in IELTS
Writing Task 2

30Class Challenges

30Class Challenges

Collaboration Skills
for Young Learners

How to Teach
Show & Tell

Finger Plays
Action Stories &

How to Teach American English File Leila Afkhami

How to Teach
American English File

مهارت‌های قرن ۲۱: چیستی، چرایی و چگونگی

مهارت‌های قرن ۲۱:
چیستی، چرایی و چگونگی

Improving Kids Accent Dorna Golshani & Hadi Hayat

Improving Kids Accent

Strategies for Effective Lesson Planning Elham Missaghi

Strategies for Effective Lesson Planning

CELPIP,How does it Work Farhang Bohlool

CELPIP,How does it Work

کارگاه‌های بهار 1402

Effective Error Correction

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1402/01/15

Price: 159000

Scaffolding Strategies

Trainer: Mahmoud Khaki

Date: 1402/01/20

Price: 159000

How to Manage IELTS Speaking Classes

Trainer: Farhang Bohlool

Date: 1402/01/22

Price: 159000

How to Teach Big English

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1402/01/27

Price: 169000

Writing an Outstanding Resume

Trainer: Dr.Mehrdad Moloudi

Date: 1402/01/29

Price: 159000

CEFR Levels and Vocabulary
Presentation

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1402/02/05

Price: 159000

Interactive Writing

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1402/02/10

Price: 159000

Teacher's Language in and out of the Class

Trainer: Dorna Golshani-Hadi Hayat

Date: 1402/02/12

Price: 159000

Tips and Tricks of Giving Homework

Trainer: Dr.Mehrdad Moloudi

Date: 1402/02/17

Price: 159000

How to Teach American English File

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1402/02/19

Price: 169000

How to Create Engaging Presentations for Your Online Classes

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1402/02/24

Price: 159000

Placement Test & Assessment in YL Classes

Trainer: Dorna Golshani-Hadi Hayat

Date: 1402/02/27

Price: 159000

Task Response and Cohesion and Coherence in IELTS Writing Task 2

Trainer: Milad Harandi

Date: 1402/02/29

Price: 159000

How to Teach First Friends

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1402/03/02

Price: 169000

CELPIP,How does it Work?

Trainer: Farhang Bohlool

Date: 1402/03/07

Price: 169000

Mastering at Kids one-to-one Tutoring

Trainer: Dorna Golshani-Hadi Hayat

Date: 1402/03/10

Price: 159000

How to Teach Mindset

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1402/03/16

Price: 169000

How to Teach Teen2Teen

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1402/03/21

Price: 169000

How to Teach Big Fun

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1402/03/23

Price: 169000

Gameology in Teaching Adults

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1402/03/26

Price: 159000

Lesson Shapes in Different Course Books

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1402/03/30

Price: 159000

کارگاه‌های زمستان 1401

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/10/05

Price: 109000 

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/10/03

Price: free

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1401/10/02

Price: 99000

Trainer: Milad Harandi

Date: 1401/10/16

Price: 99000 

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/10/12

Price: 109000

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/10/09

Price: 109000

Trainer: Ali Asaran

Date: 1401/10/22

Price: 99000

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/10/19

Price: 109000

معرفی مجموعه کتابهای Prepare

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/10/17

Price: free

معرفی سری جدید مجموعه کتابهای Super Mind Second Edition

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/11/01

Price: free

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/10/26

Price: 109000

آتیکو

معرفی مجموعه کتابهای Storyfun

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/10/24

Price: free

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/11/24

Price: 109000 

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1401/11/17

Price: 99000

آتیکو

معرفی مجموعه کتابهای Academy Star

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/11/08

Price: free

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/12/15

Price: 109000 

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/12/08

Price: 109000

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1401/12/01

Price: 99000

جلسه پرسش و پاسخ بزرگسال

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/12/22

Price: free 

آتیکو

جلسه پرسش و پاسخ آیلتس

Trainer: Milad Harandi

Date: 1401/12/21

Price: free

جلسه پرسش و پاسخ کودک

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/12/20

Price: free

کارگاه‌های پاییز 1401

Trainer: Dorna Golshani

Date:

1401/07/18

Price: 109000 

Trainer: Mahmoud Khaki

Date: 1401/07/07

Price: 99000

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1401/07/16

Price: 99000

Trainer: Ali Asaran

Date: 1401/08/05

Price: 109000

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/08/02

Price: 109000

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/07/25

Price: 109000

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/08/16

Price: 99000

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1401/08/13

Price: 99000

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/08/09

Price: 109000

Trainer: Mr.Harandi

Date: 1401/08/26

Price: 99000

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/08/23

Price: 109000

Trainer: Farhang Bohlool

Date: 1401/08/20

Price: 99000

Trainer: Farhang Bohlool

Date: 1401/09/18

Price: 99000

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/09/14

Price: 109000

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1401/09/07

Price: 99000

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/09/28

Price: 109000

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/09/21

Price: 109000

کارگاه‌های تابستان 1401

Lingomotive Games​

Lingomotive Games

Trainer: Mahmoud Khaki

Date: 1401/04/16

Price: 89000

How to Teach American English File​

How to Teach American English File

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/04/13

Price: 99000

How to Foster Creativity in Assignments​

How to Foster Creativity in Assignments

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1401/04/03

Price: 89000

How to Teach Touchstone

How to Teach Touchstone

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/04/27

Price: 99000

How to Teach Family and Friends

How to Teach Family and Friends

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/04/23

Price: 99000

Error Treatment

Error Treatment

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/04/21

Price: 89000

How to Integrate Grammar into Writing Skill​

How to Integrate Grammar into Writing Skill

Trainer: Elham Missaghi

Date: 1401/05/31

Price: 89000

How to Teach First Friends

How to Teach First Friends

Trainer: Dorna Golshani

Date: 1401/05/24

Price: 99000

Teaching Different Classes

Teaching Different Classes

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/05/10

Price: 99000

Teaching Across Proficiency Levels

Teaching Across Proficiency Levels

Trainer: Milad Harandi

Date: 1401/06/17

Price: 89000

How to Teach Cutting Edge

How to Teach Cutting Edge

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/06/07

Price: 99000

Managing Online Learning and Assessment​

Managing Online Learning and Assessment

Trainer: Farhang Bohlool

Date: 1401/06/04

Price: 99000

Productive Skills (approaches and activities)​

Productive Skills (approaches and activities)

Trainer: Leila Afkhami

Date: 1401/06/28

Price: 99000

برقراری ارتباط موثر سوپروایزرها با مدیران، مدرسان، والدین و زبان آموزان

برقراری ارتباط موثر سوپروایزرها با مدیران، مدرسان، والدین و زبان آموزان

Trainer: Dorna Golshani – Maryam Nikravesh

Date: 1401/06/21

Price: 89000

به جمع مدرسان دانش‌آموخته آتیکو بپیوندید

دوره‌های آتیکو به استادان و مدرسان زبان کمک می‌کند مفاهیم زبان‌شناسی و دستور زبانی را بهتر منتقل کنند، با ابزارهای آموزشی به‌روز و جدید آشنا شوند و به نسبت مخاطب کودک یا بزرگسال، شیوه و متد آموزشی خود را تغییر دهند. با ثبت نام در دوره‌های آتیکو، اولین قدم را در مسیر پیشرفت شغلی و بهبود آن بردارید.

اسکرول به بالا