Elevate Your IELTS Speaking! ( Tasks , Techniques, and Tactics )

مدرسان دوره:

هادی حیات

Elevate Your IELTS Speaking! ( Tasks , Techniques, and Tactics )

روزهای برگزاری: سه‌شنبه

ساعت برگزاری: 17 الی 19

تاریخ شروع: 9 مرداد 1403

قیمت دوره

399.000 تومان

شناسه محصول: 15323-43 دسته‌بندی: برچسب:

دوره‌های مرتبط:

در این بخش می‌توانید دوره‌های مرتبط با دوره فعلی را مشاهده نمایید.