نفرات برتر دوره‌های TTC آتیکو

دوره‌های تربیت مدرس TTC آتیکو، بهترین فرصت برای مدرسان تازه‌کار و جوانی است که به دنبال فرصت‌های شغلی مناسب هستند. در این صفحه می‌توانید نفرات برتر دوره‌های TTC را به همراه امتیاز کسب شده و آدرس ایمیل مشاهده کنید.

الهام دیزانی

زهرا پورحقیقی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: زمستان 1402
امتیاز: B
شهر: شیراز

یکتا خالق زاده

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: زمستان 1402
امتیاز: B
شهر: یزد

الهام دیزانی

الهام دیزانی

نام دوره: Adult TTC
ترم: زمستان 1402
امتیاز: A
شهر: چالوس

دنا سید رضوی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: زمستان 1402
امتیاز: A
شهر: تهران

فاطمه سالاری

فاطمه سالاری

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: زمستان 1402
امتیاز: A
شهر: بندرعباس

ریحانه السادات صابری نژاد

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: زمستان 1402
امتیاز: A
شهر: یزد

فریبا لشکری

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: زمستان 1402
امتیاز: B
شهر: خراسان رضوی گناباد

میترا شعبان پور

میترا شعبانپور

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: زمستان 1402
امتیاز: B
شهر: لاهیجان

سمیرا خدابخشلو

سمیرا خدابخشلو

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: زمستان 1402
امتیاز: A
شهر: شیراز

نگین ملکی

نگین ملکی

نام دوره: Adult TTC
ترم: زمستان 1402
امتیاز: A
شهر: قزوین

سارا وفا

نام دوره: Adult TTC
ترم: زمستان 1402
امتیاز: A
شهر: شیراز

ساغر خدابخشلو

ساغر خدابخشلو

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: زمستان 1402
امتیاز: A
شهر: شیراز

هانیه مینایی

نام دوره: Adult TTC
ترم: زمستان 1402
امتیاز: A
شهر: تهران

سروش کاویانی نژاد

سروش کاویانی نژاد

نام دوره: Adult TTC
ترم: زمستان 1402
امتیاز: A
شهر: تهران

روژان نجفی

نام دوره: Adult TTC
ترم: زمستان 1402
امتیاز: B
شهر: شیراز

نسرین ولیان

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: پاییز 1402
امتیاز: A
شهر: کرمانشاه

فاطمه امیری

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: پاییز 1402
امتیاز: A
شهر: اهواز

نگین فصیحی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: پاییز 1402
امتیاز: A
شهر: سراب

ویدا کریمی سوادجانی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: پاییز 1402
امتیاز: A
شهر: آبادان

رضوان بخردی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: پاییز 1402
امتیاز: A
شهر: بهبهان

صبا ملکی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: پاییز 1402
امتیاز: A
شهر: کرمانشاه

فاطمه بهرک

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: پاییز 1402
امتیاز: A
شهر: رام‌هرمز

رقیه پورخلیلی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: پاییز 1402
امتیاز: B
شهر: تهران

دیاری قادری

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: پاییز 1402
امتیاز: B
شهر: مهاباد

نگار حبیبی نژاد

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: پاییز 1402
امتیاز: B
شهر: بندر ماهشهر

فاطمه رضایی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: پاییز 1402
امتیاز: B
شهر: تهران

مائده منصوری

مائده منصوری

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: پاییز 1402
امتیاز: B
شهر: کرمانشاه

عطیه شیخ

عطیه شیخ

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: پاییز 1402
امتیاز: B
شهر: تهران

غزل جلیلی

غزل جلیلی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: پاییز 1402
امتیاز: B
شهر: مسجد سلیمان

مهشید نصیری

مهشید نصیری

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: پاییز 1402
امتیاز: B
شهر: اصفهان

الهه رضایی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: تابستان 1402
امتیاز: B
شهر: قم

زهرا کارگریان

زهرا کارگریان

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: تابستان 1402
امتیاز: B
شهر: یزد

زهرا لعل یوسف

زهرا لعل یوسف

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: تابستان 1402
امتیاز: B
شهر: مشهد

فاطمه خلج

فاطمه خلج

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: تابستان 1402
امتیاز: B
شهر: البرز

محدثه دهقانپور

محدثه دهقانپور

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: تابستان 1402
امتیاز: B
شهر: یزد

هانیه مهدوی زاد

هانیه مهدوی‌زاد

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: تابستان 1402
امتیاز: B
شهر: دهدشت

هومن زنج

هومن زنج

نام دوره: Adult TTC
ترم: خرداد 1402
امتیاز: A
شهر: رشت

مهنوش خیرآبادی

مهنوش خیرآبادی

نام دوره: Adult TTC
ترم: خرداد 1402
امتیاز: A
شهر: نیشابور

کیمیا کارگر

کیمیا کارگر

نام دوره: Adult TTC
ترم: خرداد 1402
امتیاز: A
شهر: اردبیل

فاطمه راهداری

فاطمه راهداری

نام دوره: Adult TTC
ترم: خرداد 1402
امتیاز: A
شهر: سیرجان

علی عباسی

علی عباسی

نام دوره: Adult TTC
ترم: خرداد 1402
امتیاز: A
شهر: اصفهان

عطیه پسرک‌لو

عطیه پسرک‌لو

نام دوره: Adult TTC
ترم: خرداد 1402
امتیاز: A
شهر: گلستان

فریبا فدایی

فریبا فدایی

نام دوره: Adult TTC
ترم: خرداد 1402
امتیاز: A
شهر: محلات

فاطمه کلهری

فاطمه کلهری

نام دوره: Adult TTC
ترم: خرداد 1402
امتیاز: B
شهر: قم

علیرضا محبی

علیرضا محبی

نام دوره: Adult TTC
ترم: خرداد 1402
امتیاز: B
شهر: اصفهان

عاطفه ایمانیان

عاطفه ایمانیان

نام دوره: Adult TTC
ترم: خرداد 1402
امتیاز: B
شهر: کاشان

علیرضا رحمانی

علیرضا رحمانی

نام دوره: Adult TTC
ترم: خرداد 1402
امتیاز: B
شهر: اصفهان

مبینا بیکی‌زاده

مبینا بیکی‌زاده

نام دوره: Adult TTC
ترم: خرداد 1402
امتیاز: B
شهر: محلات

زهرا محمدی

زهرا محمدی

نام دوره: Adult TTC
ترم: خرداد 1402
امتیاز: B
شهر: شیراز

فاطمه جان‌نثاری

فاطمه جان‌نثاری

نام دوره: YL and VYL TTC
ترم: فروردین 1402
امتیاز: A
شهر: اصفهان

فاطمه یاری

فاطمه یاری

نام دوره: YL and VYL TTC
ترم: فروردین 1402
امتیاز: A
شهر: تهران

زهرا محمدی

زهرا محمدی

نام دوره: Adult TTC
ترم: خرداد 1402
امتیاز: B
شهر: شیراز

فاطمه جان‌نثاری

فاطمه جان‌نثاری

نام دوره: YL and VYL TTC
ترم: فروردین 1402
امتیاز: A
شهر: اصفهان

فاطمه یاری

فاطمه یاری

نام دوره: YL and VYL TTC
ترم: فروردین 1402
امتیاز: A
شهر: تهران

عاطفه گلستانی

نام دوره: YL and VYL TTC
ترم: فروردین 1402
امتیاز: B
شهر: شیراز

لیلا عظیمی

لیلا عظیمی

نام دوره: YL and VYL TTC
ترم: فروردین 1402
امتیاز: B
شهر: بندرعباس

الهه نوری

الهه نوری

نام دوره: YL and VYL TTC
ترم: فروردین 1402
امتیاز: B
شهر: البرز

شقایق بهرامی پور

شقایق بهرامی پور

نام دوره: Adult TTC
ترم: مرداد 1401
امتیاز: B
شهر: دلیجان

اشکان عربزاده

اشکان عربزاده

نام دوره: Adult TTC
ترم: مرداد 1401
امتیاز: B
شهر: تهران

سارا حاجی صفر

سارا حاجی‌صفر

نام دوره: Adult TTC
ترم: مرداد 1401
امتیاز: B
شهر: تهران

یاسین معصوم نژاد

یاسین معصوم نژاد

نام دوره: Adult TTC
ترم: مرداد 1401
امتیاز: A
شهر: رشت

فریال لسانی

فریال لسانی

نام دوره: Adult TTC
ترم: مرداد 1401
امتیاز: B
شهر: تهران

نرگس نکونام

نرگس نکونام

نام دوره: Adult TTC
ترم: مرداد 1401
امتیاز: A
شهر: گلپایگان

محمد گلمیری

محمد گلمیری

نام دوره: Adult TTC
ترم: مرداد 1401
امتیاز: A
شهر: چابهار

نسرین کریمی

نسرین کریمی

نام دوره: Adult TTC
ترم: مرداد 1401
امتیاز: B
شهر: گلپایگان

مرضیه حاتمی فارسی

نام دوره: Adult TTC
ترم: مرداد 1401
امتیاز: A
شهر: شیراز

نازنین براتی

نازنین براتی

نام دوره: Adult TTC
ترم: مرداد 1401
امتیاز: A
شهر: پرند

ارمغان صادقی

ارمغان صادقی

نام دوره: Adult TTC
ترم: مرداد 1401
امتیاز: A
شهر: رشت

سمیه اجرلو

سمیه اجرلو

نام دوره: Adult TTC
ترم: مرداد 1401
امتیاز: B
شهر: کرج

حانیه اشراقی

حانیه اشراقی

نام دوره: Adult TTC
ترم: مرداد 1401
امتیاز: A
شهر: مشهد

سیده فاطمه موسوی

سیده فاطمه موسوی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: A
شهر: اصفهان

نیلوفر قربان‌پور

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: A
شهر: رشت

کیمیا جعفری

کیمیا جعفری

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: A
شهر: تهران

هانیه ترابی

هانیه ترابی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: A
شهر: سبزوار

انسیه حسینی

انسیه حسینی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: A
شهر: کرمانشاه

حدیثه بلابادی

حدیثه بلابادی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: A
شهر: اصفهان

صدف سعیدی

صدف سعیدی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: A
شهر: اصفهان

مریم داودی

مریم داودی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: A
شهر: همدان

زینب حیدری

زینب حیدری

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: A
شهر: اصفهان

میترا جوانبخت

میترا جوانبخت

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: A
شهر: شهرکرد

نادیا سلطانی‌نژاد

نادیا سلطانی‌نژاد

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: A
شهر: کرمان

پروین جلالی

پروین جلالی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: B
شهر: تهران

سوگند مرادیان

سوگند مرادیان

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: B
شهر: تهران – پردیس

مهناز عباداللهی

مهناز عباداللهی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: B
شهر: اصفهان

عاطفه حمزوی

عاطفه حمزوی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: B
شهر: بوشهر

اسما دژان

اسما دژان

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: B
شهر: هرمزگان – پارسیان

ارمغان صادقی

ارمغان صادقی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: B
شهر: رشت

پریسا پوربابایی

پریسا پوربابایی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: B
شهر: یزد

محدثه روستایی

محدثه روستایی

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: B
شهر: تهران

سارا سیاوش نیا

سارا سیاوش نیا

نام دوره: YL and Teen TTC
ترم: خرداد 1401
امتیاز: B
شهر: هشتگرد