گالری تصاویر آکادمی آتیکو

پیش از شیوع پاندمی کرونا، کارگاه‌های آتیکو به صورت حضوری در شهرهای مختلف برگزار می‌شد. بعد از آغاز دوره‌های قرنطینه و رواج آنلاین شدن دوره‌های آموزشی، دوره‌های اتیکو نیز همه به صورت مجازی تشکیل شدند. در اینجا می‌توانید بخشی از عکس‌های یادگاری دوره‌های پیشین آتیکو را مشاهده کنید.